آمار زنده بادورامین

زنده بادورامین

اجتماعی فرهنگی سیاسی وورزشی

بدحجابی درورامین

باسلام

دوستان ورامینی امروزمیخوام درخصوص یک موضوع مهم باشماهمشهریان ومسئولین به خواب رفته شهرستان صحبت کنم تاشایدبیدارشوند!

اول ازهمه خدمت امام جمعه محترم شهریتان جناب حاج آقامحمودی عزیز بگم جناب آقای محمودی آیاتابحال حوالی غروب درداخل خیابان شهداو یا دیگرخیابانهای اصلی شهر سری زده اید ؟ آیاازوضعیت حجاب دختران و زنان شهرستان اطلاع داری؟ یافقط تریبون مسجدجامع را محکم چسبیده ایدکه نکند خدای نکرده ازدستان فرارکند؟آیامیدانید وضعیت حجاب زنان ودختران شهرستان چگونه است؟ به والله نمیدانیدچون اگرمیدانستید اینجوری آرام نبودید بخدا نمازی که میخوانید اشکال داردآقای محمودی کجای کاری تا ببینی وضعیت شهرچگونه شده؟!

آقای فرماندار آقای فرمانده نیروی انتظامی شهرستان منتظری که چی؟ این وضعیت حجاب دختران و زنان شهرستانی است که پیش قراول انقلاب اسلامی درسال۴۲بوده؟

کجایندشهیدان بزرگ نظام شهید شیرازی برادران شهید قباخلو  شهیدان تاجیک تاببینند درشهرشان مسئولین چه میکنند؟

روی سخن من بیشترباامام جمعه وفرمانده نیروی انتظامی شهرستان است .

این است آرامش شهری؟ این است شهرقیام ۱۵خردا؟ اقای نقوی نماینده خفته مردم ورامین درمجلس شماکه سینه سپرمیکنید ودر برابر سران جریان فتنه میایستید ولشگربه تهران اعزام میکنید بیدارباشید که دشمنان بابی حجابی به جان شما افتاده اند ای بی خبران بیدارباشید.

ای بسیجیان باغیرت کجائید؟ ای پیروان ولایت چه میکنید ببینید چه بسر شهرتان آمده است!

شهرستان شده سراپا غربی ! پس کو نوای اسلام؟کو حجاب ؟ کو غیرت ؟

ای مردان ورامیینی شما که درغیرت ومردانگی سرزبان تمام ایران بودید کجائید نکنه بی غیرتی مسئولین بجان شماهم رسوخ کرده ؟ اگراینگونه است پس وای برشما

اگرخوابیدبیدارشوید تا بی غیرتی بسراغ شما نیامده.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم فروردین 1389ساعت 2:0  توسط سعیدشاهسون  |